Plattformar på Institutionen för läkemedelskemi

En plattform är tillgänglig för alla forskare och är en del av infrastrukturen