I Backspegeln • Tidigare evenemang

Här hittar du mer information om några av Konst Läkekonsts tidigare evenemang från senare år. Kontakta oss gärna om de inspirerar dig till förslag på framtida Konst Läkekonst.

Syfilis, tbc, kolera och andra välsignelser i Thomas Manns verk

Konst Läkekonst • 25 januari 2022

I Thomas Manns böcker är sjukdomen ofta en befriare. Syfilis blir kilen som öppnar konstnärens sinnen. Omgiven av kolera spränger den åldrande författaren slutligen förnuftets bojor. De utgör katalysatorer för personlig utveckling mot vilka Manns läkarkår står maktlös.

Vid Konst Läkekonst tisdag 25 januari följer vi vetenskapsjournalist Thomas Wedérus och Via nedslag i klassiska romaner som Döden i Venedig, Bergtagen och Doktor Faustus blickar vi in i Manns världar där – i likhet med vår egen – sjukdomen väntar runt hörnet. Förhoppningsvis kan det skänka oss viss tröst att veta att den inte enbart är av ondo.

Vetenskapsjournalist Thomas Wederus

Smittans rike – Om syfilis i skammens tidevarv

Konst Läkekonst • 2 november 2021

Föreläsare: Agneta Rahikanen, fil.dr, författare och litteraturforskare beskriver syfilisfarsotens historiska inverkan på konst, kultur och kropp.

Värd: Gunnar Birgegård, professor em.

Smittans rike – Om syfilis i skammens tidevarv

Konstnären inför döden: Schuberts Winterreise de "förfärande" sångerna

Konst Läkekonst • 26 november 2019

Gunnar Birgegård, Professor emeritus vid institutionen för medicinska vetenskaper, berättar om Franz Schuberts älskade sångcykel skriven mot slutet av hans korta levnad, när han visste att syfilis hotade hans liv.

Denna gång handlar Konst – Läkekonst om Schuberts älskade sångcykel Winterreise, som han skrev året innan sin död, då han sedan flera år var medveten om att han hade syfilis, som var en vanlig ej botbar sjukdom på den tiden. 

Gunnar Birgegård är känd i Uppsala både som läkare och musikpresentatör. Under evenemanget kommer operasångaren Anders Larsson att sjunga sånger av Schubert ackompanjerad av Annette Műller-Roos på piano.

Konstnären inför döden Schuberts Winterreise de förfärande sångerna

Carl Fredrik Hill – Skapande och schizofreni

Konst Läkekonst • 14 september 2019

Björn Mikael Nilsson, psykiater och överläkare berättar om Carl Fredrik Hill (1849-1911) som studerade först för universitetsritmästaren Axel Hjalmar Lindqvist och vid Konstakademien i Stockholm. 1873 reste Hill till Paris, där han målade och arbetade intensivt i fyra år för att få ställa ut på Salongen i Paris. Dock blev endast två av hans verk antagna.

Hill drabbades av flera olyckor, blev psykiskt instabil och vårdades först på St Lars sjukhus en tid och sedan i hemmet av modern och systern. Hill blev riktigt känd först efter sin död 1911 genom alla verk han utförde som frisk.

Carl Fredrik Hill – Skapande och schizofreni

Tinnitus – folkhälsoproblem och musikerplåga

Konst Läkekonst • 7 maj 2019

Leif Lyttkens, prof. em., tinnitusspecialist, och Torbjörn Lundberg, bastrombonist, Gävle Symfoniorkester diskuterar tinnitus, hur kan det behandlas och hur en musiker hanterar oljud i öronen?

Tinnitus – folkhälsoproblem och musikerplåga
Senast uppdaterad: 2022-01-31