Halvtidsseminarium • Doping analysis and metabolite profiling of drugs using mass spectrometry

  • Datum: –14.30
  • Plats: online via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63619203182 (Meeting ID: 636 1920 3182)
  • Föreläsare: Malin Nilsson Broberg, doktorand, Institutionen för läkemedelskemi
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för läkemedelskemi
  • Kontaktperson: Malin Nilsson Broberg
  • Halvtidsseminarium

Malin Nilsson Broberg, doktorand i analytisk farmaceutisk kemi vid Institutionen för läkemedelskemi, presenterar sin forskning vid seminariet ”Doping analysis and metabolite profiling of drugs using mass spectrometry”.

Malin Nilsson Brobergs forskning fokuserar främst på dopinganalys med hjälp av högupplösande masspektrometri, där olika in vivo- och in vitro-modeller används för att samla information om vilka analytiska måltavlor som är mest lämpade för dopinganalys. 

Malin Nilsson Broberg tog examen som apotekare vid Uppsala universitet 2019 och påbörjade därefter sina doktorandstudier i forskargruppen Analytisk farmaceutisk kemi som leds av professor Mikael Hedeland.

Seminariet genomförs online via Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/63619203182 med Meeting ID: 636 1920 3182

Halvtidskommitté
Åsa Emmer
, Professor, Kungliga tekniska högskolan
Anton Pohanka, Dr, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset
Peter Spégel, Docent, Lunds Universitet  

Mer information
Analytisk farmaceutisk kemi – Läkemedelsmetabolism och dopingkontroll