Styrelsemöte ILK

Styrelsemöte vid institutionen för läkemedelskemi.
Ärenden ska vara inkomna senast 12 dagar innan mötet.
Särskild kallelse skickas i vanlig ordning till mötet.

Styrelsemöte ILK