Olof Eriksson

biträdande universitetslektor vid Institutionen för läkemedelskemi, Theranostics

E-post:
olof.eriksson[AT-tecken]ilk.uu.se

Maria Rosestedt

postdoktor vid Institutionen för läkemedelskemi, Theranostics

E-post:
maria.rosestedt[AT-tecken]ilk.uu.se

Emmi Puuvuori

doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, Theranostics

E-post:
emmi.puuvuori[AT-tecken]ilk.uu.se

Sara Rinne

doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, Theranostics

E-post:
sara.rinne[AT-tecken]ilk.uu.se

Bogdan Mitran

doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, Theranostics

E-post:
bogdan.mitran[AT-tecken]ilk.uu.se

Pierre Cheung

forskningsassistent vid Institutionen för läkemedelskemi, Theranostics

E-post:
pierre.cheung[AT-tecken]ilk.uu.se

Bo Zhang

postdoktor vid Institutionen för läkemedelskemi, Theranostics

E-post:
bo.zhang[AT-tecken]ilk.uu.se