Antibiotika

Vår grupp fokuserar på tidig läkemedelsutveckling. Vi arbetar mot läkemedelsmåltavlor som är av betydelse vid infektionssjukdomar med ett fokus på gram-negativa infektioner, tuberkulos och malaria. I vårt arbete integrerar vi datorbaserad läkemedelsdesign med organisk kemi. Vi arbetar i nära samarbete med mikrobiologer, biokemister och strukturbiologer.

Kontakta Anders Karlén