Farmaceutiska doktorandrådet

Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) är Farmacevtiska studentkårens doktorandråd och representerar doktoranderna vid farmaceutiska fakulteten i olika nämnder och kommittéer. Vårt primära fokus är att säkerställa att alla doktorander kan genomföra sina studier i en bra arbetsmiljö och under goda anställningsförhållanden.

Farmaceutiska doktorandrådets styrelse 20/21
Farmaceutiska doktorandrådets styrelse 20/21

Farmaceutiska doktorandrådet handhar frågor rörande forskning och forskarutbildning och jobbar för en trygg utbildning från antagning till disputation. Vi arbetar även för att skapa samhörighet mellan doktorander från de tre institutionerna genom att bjuda in till regelbundna möten, events och sociala evenemang.

Farmaceutiska doktorandrådet samarbetar ofta med Doktorandnämnden och Medicinska doktorandrådet där vi tillsammans ser till att doktorandernas röst blir hörd.

Styrelse 2020-2021

Andrea BenediktsdottirOrdförande: Andrea Benediktsdottir,
Doktorand vid institutionen för läkemedelskemi
Representant i Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF)
Suppleant i Områdesnämnden (ON) 
Representant i Farmacevtiska studentkåren (FaS)
E-post  andrea.benediktsdottir@ilk.uu.se


Rosita KneiszlVice-ordförande: Rosita Kneiszl,
Doktorand vid institutionen för farmaci
Representant i Doktorandnämnden (DN)
E-post  rosita.kneiszl@farmaci.uu.se


Oliver DegerstedtKassör: Oliver Degerstedt,
Doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Ordförande i Doktorandnämnden (DN)
E-post oliver.degerstedt@farmbio.uu.se


Frida StamSekreterare: Frida Stam,
Doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Representant i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUFF)
E-post  frida.stam@farmbio.uu.se


Sofia ZellerothLedamot: Sofia Zelleroth,
Doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Representant i Farmaceutiska Kommittén (FK)
E-post  Sofia.Zelleroth@farmbio.uu.se


Iliana KerzeliLedamot: Iliana Kerzeli,
Doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Representant i Kommittén för samverkan (KOMSA)
E-post  ​iliana.kerzeli@farmbio.uu.se


Fanny LundmarkLedamot: Fanny Lundmark,
Doktorand vid institutionen för läkemedelskemi
Ledamot i Farmaceutiska fakultetens rekryteringsgrupp
E-post  fanny.lundmark@ilk.uu.se

MÖTEN VÅRterminen 2021

  • 23 februari, kl. 12:00
  • 25 mars,     kl. 12:00
  • 29 april,      kl. 12:00 
  • 19 maj,       kl. 12:00 
  • 16 juni,       kl. 12:00 

Alla doktorander är välkomna att närvara! Alla möten hålls nuvarande via zoom, en länk skickas i mejlinbjudan till alla doktorander.

Senast uppdaterad: 2021-04-23