Farmaceutiska doktorandrådet

Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) är Farmacevtiska studentkårens doktorandråd. Vi representerar doktorander vid farmaceutiska fakulteten i olika nämnder och kommittéer. Vårt primära fokus är att säkerställa att alla doktorander kan genomföra sina studier i en bra arbetsmiljö under goda anställningsförhållanden.

Farmaceutiska Doktorandrådet 2021/22
Farmaceutiska Doktorandrådet 2021/22

FDR handhar frågor rörande forskning och forskarutbildning och jobbar för en trygg utbildning från antagning till disputation. Vi arbetar även för att skapa samhörighet mellan doktorander från de tre institutionerna genom att bjuda in till regelbundna möten, events och sociala evenemang.

FDR samarbetar ofta med Doktorandnämnden och Medicinska doktorandrådet där vi tillsammans ser till att doktorandernas röst blir hörd.

AKTUELLT VID fdr

Styrelse 2021-2022

Rosita Kneiszl, Ordförande, FDROrdförande: Rosita Kneiszl Pettersson
Doktorand vid inst. för farmaci
Representant i Områdesnämnden (ON) 
Representant i Arbetsutskottet (AU)
E-post  rosita.kneiszl@farmaci.uu.se


Fanny Lundmark, FDR, Vice-ordförandeVice-ordförande: Fanny Lundmark
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i Kommittén för
utbildning på forskarnivå (KUF)
E-post  fanny.lundmark@ilk.uu.se


Esther Olaniran, Kassör, FDRKassör: Esther Olaniran
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i kommittén för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå (GRUFF)
E-post esther.olaniran@ilk.uu.se


Frida Bällgren, Sekreterare, FDRSekreterare: Frida Bällgren
Doktorand vid inst. för farmaci
Representant i Farmaceutiska kommittén (FK)
E-post  frida.ballgren@farmaci.uu.se


Erik Bivehed, Ledamot, FDRLedamot: Erik Bivehed
Doktorand vid inst. för farmaceutisk biovetenskap
Representant i Kommittén för
forskningsinfrastruktur (FISK)
E-post  erik.bivehed@farmbio.uu.se


Matthew Rosenberg, Ledamot, FDRLedamot: Matthew Rosenberg
Doktorand vid inst. för läkemedelskemi
Representant i doktorandnämnden (DN)
E-post  ​matthew.rosenberg@ilk.uu.se
 

KALENDARIUM VÅRen 2022

Fakultetsmöte, onsdag 2 februari, kl. 12-13
Fakultetsmöte, fredag 4 mars, kl. 12-13 
Fakultetsmöte, torsdag 31 mars, kl. 12-13, (val av ny FDR-styrelse) 
Doktoranddagen, fredag 29 april ("PhD day" en save-the-date skickas ut)
Fakultetsmöte, fredag 6 maj, kl. 12-13 (datum kan ändras) 
Fakultetsmöte, torsdag 2 juni, kl. 12-13 

Alla doktorander är välkomna att närvara vid Fakultetsmöten som för närvarande genomförs via zoom, länk skickas i mejlinbjudan till alla doktorander.

Senast uppdaterad: 2022-06-15